Regulamin sesji fotograficznej

Obowi膮zuje od dnia 1.03.2023

Poni偶szy regulamin powsta艂 z uwagi na ch臋膰 ograniczenia du偶ych ilo艣ci zu偶ywanego papieru do drukowania um贸w, oraz w celu u艂atwienia kontaktu i przyjemniejszej wsp贸艂pracy. Zdecydowa艂am si臋 zast膮pi膰 tradycyjne umowy papierowe regulaminem na stronie. Rezerwacja sesji zdj臋ciowej i wp艂ata zadatku jest r贸wnoznaczna z akceptacj膮 regulaminu.

W regulaminie wyst臋pujesz jako KLIENT, natomiast siebie – us艂ugodawc臋 nazywam FOTOGRAFEM.

 1. Ka偶dy klient przed聽sesj膮 fotograficzn膮 otrzymuje link do聽tego regulaminu. Klient ma聽obowi膮zek zapozna膰 si臋 z聽regulaminem przed聽sesj膮 zdj臋ciow膮.

 2. Klient potwierdza zapoznanie si臋 z聽regulaminem oraz聽jego akceptacj臋 poprzez wiadomo艣膰 mailow膮.

 3. Ch臋tni na聽sesj臋 musz膮 powierzy膰 Fotografowi swoje imi臋 i聽nazwisko, adres mailowy oraz聽numer telefonu w聽celu umo偶liwienia kontaktu w聽sprawach dotycz膮cych informacji oraz聽realizacji us艂ug.

 4. Akceptuj膮c regulamin klient potwierdza, 偶e聽zapozna艂 si臋 z聽moim dorobkiem fotograficznym i聽akceptuje m贸j聽styl fotografii, percepcj臋 kadru, obrazu, kolorystyk臋 wykonywanej fotografii, efekt ko艅cowy post produkcji, og贸ln膮 estetyk臋 wykonywanych zdj臋膰, jak r贸wnie偶 zgadza si臋 na聽moj膮 artystyczn膮 interpretacj臋 fotografii.

 5. W聽celu rezerwacji terminu klient wp艂aca zadatek w聽wysoko艣ci 150 z艂otych brutto (s艂ownie: sto pi臋膰dziesi膮t z艂otych) na聽wskazane przez聽fotografa konto bankowe (firmowe), podaj膮c dat臋 sesji oraz聽imi臋 i聽nazwisko. Pozosta艂a cz臋艣膰 kwoty wp艂acana jest na聽konto fotografa w聽dniu sesji przelewem bankowym lub got贸wk膮. Nie聽wysy艂am plik贸w do聽czasu otrzymania pe艂nej kwoty wynagrodzenia.

 6. Dane do聽przelewu bankowego: Patrycja Wojtas-Pi偶mak Studio / ING Bank 艢l膮ski 49 1050 1562 1000 0097 1648 0745

 7. Przed聽sesj膮 Klient deklaruje wybrany pakiet zdj臋ciowy zgodnie z聽ofert膮. Po聽sesji pakiet nie聽mo偶e zosta膰 pomniejszony ani powi臋kszony. Do聽ka偶dego pakietu mo偶na dokupi膰 dodatkowe, obrobione zdj臋cia w聽wyznaczonej cenie w聽zale偶no艣ci od聽wybranego pakietu. Cena dodatkowych uj臋膰 znajduje si臋 w聽zak艂adce Oferta.

 8. Wybrany pakiet zgodny z聽Ofert膮 na聽stronie, wybrany termin sesji oraz聽wszelkie szczeg贸艂y potwierdzane i聽ustalane s膮聽drog膮 mailow膮.

 9. W przypadku sesji plenerowych i domowych istnieje mo偶liwo艣膰 jednorazowego przeniesienia terminu zdj臋膰. W przypadku porywistego deszczu i wiatru b膮d藕 burzy sesj臋 przek艂adamy na inny dogodny termin. Pochmurny dzie艅 nie jest powodem do odwo艂ania zdj臋膰 鈥 w takich warunkach fotografie wychodz膮 r贸wnie pi臋knie.

 10. W przypadku choroby Klienta lub Fotografa strony uzgadniaj膮 nowy dogodny termin sesji fotograficznej. Istnieje mo偶liwo艣膰 jednorazowego przeniesienia terminu zdj臋膰.聽

 11. W聽przypadku wykonywania sesji w聽miejscach, w聽kt贸rych聽pobierana jest dodatkowa op艂ata za聽wej艣cie wyznaczona przez聽zarz膮dc臋 miejsca, op艂ata ta聽ponoszona jest przez聽Klienta.

 12. Wst臋pna selekcja zdj臋膰 z聽sesji le偶y po聽stronie fotografa. Docelowe zdj臋cia wybiera Klient. Klient otrzymuje link do聽galerii Pixieset, kt贸ra聽s艂u偶y do聽podgl膮du oraz聽wyboru docelowych uj臋膰.

 13. Galeria do聽wyboru udost臋pniana jest w聽ci膮gu 21 dni od聽daty sesji. Po聽dokonanym przez聽Klienta wyborze, op艂aceniu dodatkowych zdj臋膰 / odbitek Klient otrzymuje wybrane fotografie w聽formie elektronicznej w聽ci膮gu 3-5 dni roboczych. Wyb贸r uj臋膰 nale偶y odes艂a膰 w聽ci膮gu 30 dni od聽otrzymania galerii. Po聽tym czasie fotograf wybiera zdj臋cia samodzielnie.

 14. Odbitki/ albumy s膮聽wysy艂ane paczkomatem/ dostarczone do聽21 dni od聽daty akceptacji projektu/wys艂ania galerii online z聽gotowymi zdj臋ciami. Fotograf zastrzega sobie prawo do聽wyd艂u偶enia tego terminu w聽przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdj臋ciowego, lub op贸藕nie艅 u聽podwykonawc贸w.

 15. Pliki RAW (surowe zdj臋cia z聽aparatu) przechowuj臋 przez聽6 miesi臋cy od聽wykonania sesji fotograficznej. Po聽tym czasie zdj臋cia s膮聽usuwane z聽moich聽dysk贸w i聽nie聽ma聽mo偶liwo艣ci ich odzyskania. Wybrane zdj臋cia po聽obr贸bce przechowuj臋 w聽wysokiej rozdzielczo艣ci przez聽12 miesi臋cy.

 16. Rezygnacja z聽sesji jest mo偶liwa do聽14 dni przed聽dat膮 sesji. Je偶eli sesja zostanie odwo艂ana mniej ni偶 14 dni przed聽spotkaniem zadatek zwracany jest w聽ca艂o艣ci. Je偶eli sesja zostanie odwo艂ana w聽p贸藕niejszym terminie zadatek przechodzi na聽poczet odst臋pnego.

 17. Niestawienie si臋 Klienta na聽sesji fotograficznej skutkuje zwrotem zadatku na聽rzecz Fotografa i聽pokryciu ewentualnych koszt贸w wynajmu studia.

 18. Na聽sesji domowej Fotograf nie聽wykorzystuje te艂, sztucznego o艣wietlenia oraz聽akcesori贸w dzieci臋cych (props贸w). W聽trakcie sesji korzystam ze聽艣wiat艂a naturalnego. Wykorzystuj臋 flesz fotograficzny tylko聽w聽bardzo trudnych warunkach o艣wietleniowych, g艂贸wnie podczas reporta偶u (Chrzest, uroczysto艣ci rodzinne itp.)

 19. Efekt ko艅cowy zale偶y od聽wielu czynnik贸w- mi臋dzy innymi od聽pogody, humoru dzieci oraz聽ilo艣ci 艣wiat艂a naturalnego w聽miejscu wykonywania sesji. Gwarantuj臋 jednak, 偶e聽efekt ko艅cowy b臋dzie zgodny z聽moj膮 estetyk膮 w聽portfolio oraz聽social media.

 20. Nie聽przerabiam sylwetek, nie聽odchudzam, nie聽usuwam znaczk贸w na聽koszulkach, ubraniach, nie聽przeklejam min, oczu i聽innych cz臋艣ci cia艂a. Modyfikacje wygl膮du dotycz膮 tylko聽i聽wy艂膮cznie usuni臋cia problem贸w sk贸rnych, pojedynczych wyprysk贸w, drobnych siniak贸w lub skalecze艅, kt贸re nie聽s膮聽trwa艂e. Pe艂ny retusz sk贸ry wykonuj臋 za聽dodatkow膮 op艂at膮 (np.聽tr膮dzik dzieci臋cy).

 21. Nie聽przekazuj臋 wszystkich zdj臋膰 przes艂anych w聽galerii po聽wst臋pnej obr贸bce oraz聽surowych plik贸w (RAW). Nie聽ma聽mo偶liwo艣ci wykupienia nieobrobionych zdj臋膰.

 22. Wraz z聽przekazaniem zdj臋膰 uzyskujecie prawo do聽ich wykorzystywania w聽celach niekomercyjnych, w聽tym do聽ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, 偶e聽bez聽ogranicze艅 mo偶ecie je聽udost臋pnia膰 rodzinie i聽znajomym, kopiowa膰 i聽wywo艂ywa膰 w聽celu oprawienia itp.

 23. Wykorzystanie zdj臋膰 do聽cel贸w komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, dzia艂ania marketingowe w艂asnych us艂ug i聽opakowania jakiegokolwiek produktu oraz聽sprzeda偶y wymaga mojej聽uprzedniej pisemnej zgody i聽wi膮偶e si臋 z聽dodatkowym wynagrodzeniem oraz聽umow膮 uwzgl臋dniaj膮c膮 pola eksploatacji zdj臋膰.

 24. Fotograf nie聽udziela zgody na聽nak艂adanie filtr贸w na聽Instagramie oraz聽jakiekolwiek modyfikacje dotycz膮ce ostatecznego wygl膮du zdj臋膰 鈥 Fotograf posiada prawa autorskie do聽zdj臋膰. Klient zobowi膮zuje si臋 do聽podpisania i聽oznaczenia zdj臋膰 nazw膮 @pizmakstudio w聽przypadku ich publikacji w聽Internecie.

 25. Zawsze pytam Klienta o聽zgod臋 na聽publikacj臋 wizerunku. Decyzje podejmujecie po聽otrzymaniu linku do聽galerii zdj臋膰. Wyb贸r nale偶y do聽Klienta. Jest mi聽zawsze bardzo mi艂o, je艣li mog臋 pochwali膰 si臋 efektami swojej pracy.

 26. Z聽mojej聽strony jako Fotograf zobowi膮zuj臋 si臋 do聽ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudost臋pnianie zdj臋膰 bez聽Waszej wiedzy i聽wcze艣niejszej zgody do聽偶adnych innych cel贸w ni偶 wskazane oraz聽nieudost臋pnianie 偶adnych Waszych danych osobowych innych ni偶 imiona. Informacja o聽przetwarzaniu Waszych danych znajduje si臋 w聽Polityce Prywatno艣ci – bior膮c udzia艂 w聽sesji Klient oraz聽osoby towarzysz膮ce akceptuj膮 jej warunki.

 27. Bior膮c udzia艂 w聽sesji wyra偶acie zgod臋 / nie聽wyra偶acie zgody na聽publikacj臋 swojego wizerunku oraz聽imion do聽cel贸w promocji mojej聽tw贸rczo艣ci w聽spos贸b wy偶ej opisany. Informacj臋 o聽zgodzie mo偶ecie podj膮膰 po聽obejrzeniu galerii. Zgodnie z聽RODO, zgoda na聽udost臋pnianie wizerunku mo偶e zosta膰 w聽ka偶dej chwili cofni臋ta.

 28. Sesje wykonuj臋 w聽plenerze lub w聽Waszych przytulnych mieszkaniach, a聽tak偶e w聽wynaj臋tym studio. W聽przypadku sesji indywidualnych w聽studio koszt wynajmu studia pokrywa Klient. W聽plenerze zach臋cam Was do聽niezabierania w贸zk贸w, noside艂ek i聽innych rzeczy, kt贸re mog艂yby nam przeszkadza膰 w聽swobodnym przemieszczaniu si臋. Zawsze mam przy sobie koce, 艣rodek na聽komary i聽kleszcze dla doros艂ych. Za聽艣rodek na聽komary i聽kleszcze dla dzieci odpowiada Klient.

 29. Vouchery – Posiadam w聽swojej ofercie vouchery na聽sesj臋. Ka偶dy pakiet mo偶na wykupi膰 w聽formie vouchera prezentowego. P艂atno艣膰 nast臋puje z聽g贸ry. Voucher jest wa偶ny z聽zasady 12 miesi臋cy od聽daty jego zakupu i聽nie聽podlega zwrotowi – mo偶na go聽jednak przekaza膰 innej osobie. Op艂at臋 za聽wybrany pakiet prezentowy oraz聽papierowy voucher w聽formie zaproszenia na聽sesj臋 (koszt 30 z艂) nale偶y uregulowa膰 w聽dniu jego zakupu. Fotograf mo偶e r贸wnie偶 przygotowa膰 voucher podarunkowy w聽formie elektronicznej do聽samodzielnego wydruku. Ze聽wzgl臋du na聽pogod臋 lub chorob臋 do聽wyd艂u偶enia terminu wa偶no艣ci vouchera podchodz臋 indywidualnie.

Uwielbiam swoj膮 prac臋 i anga偶uj臋 si臋 w ni膮 ca艂ym sercem. Podchodz臋 bardzo indywidualnie do ka偶dej sesji i ka偶dego Klienta. Staram si臋 sprawi膰, aby atmosfera podczas sesji by艂a przyjemna i bezstresowa. W kryzysowych sytuacjach podczas sesji zawsze zapewniam, 偶e b臋dziemy mogli si臋 spotka膰 ponownie, je偶eli efekty zdj臋膰 nie b臋d膮 dla Was zadowalaj膮ce 鈥 do tej pory nie zdarzy艂a si臋 jeszcze potrzeba powtarzania sesji. Z do艣wiadczenia wiem, 偶e ka偶dy problem mo偶na przepracowa膰 i rozwi膮za膰, wystarczy jedynie troch臋 wi臋cej czasu na uspokojenie i przyzwyczajenie si臋 do nowej sytuacji.

Mo偶liwo艣膰 pochwalenia si臋 wykonanymi zdj臋ciami stanowi wa偶ny element w聽dzia艂alno艣ci ka偶dego fotografa. Bardzo zale偶y mi聽na聽mo偶liwo艣ci umieszczenia zdj臋膰 na聽stronie internetowej, blogu i聽platformach spo艂eczno艣ciowych, lub w聽materia艂ach promocyjnych drukowanych 鈥 albumach pokazowych.

Powy偶szy regulamin podyktowany jest ch臋ci膮 prze偶ycia przez聽nas mi艂ego czasu, bez聽nerw贸w i聽niedom贸wie艅. Jeste艣cie dla mnie wa偶ni – dzi臋ki Wam mog臋 si臋 rozwija膰 i聽tworzy膰 pi臋kne fotograficzne historie. Ka偶dy moment sp臋dzony z聽Wami to聽dla mnie ogromna rado艣膰 i聽inspiracja!